نمایش یک نتیجه

ساید چنل بلوتک

شروع قیمت از: 2,500,000 تومان
  • موجود بودن در سه طرح تک پروانه، دو پروانه، سه پروانه
  • موجود بودن در دو مدل تکفاز و سه فاز
  • فشار ماکزیمم در حالت دمش ۱۰۴۰ میلی (ساید چنل ۷,۵ کیلووات سه پروانه بلوتک)
  • فشار ماکزیمم در حالت مکش ۴۵۰ میلی بار
  • دبی ماکزیمم ۲۸۰۰ متر مکعب بر ساعت