الکتروموتور ضدانفجار EX (6)

الکتروموتور معمولی TEFC (17)

پرسش های متداول الکتروموتور

الکتروموتورها ماشین های پرکاربردی در صنعت شامل، دمنده ها، فن ها، پمپ ها، توربین ها، کمپرسورها و... هستند. ازین ماشین ها در صنایع کشتی سازی، اتوموبیل ها، صنایع تهویه و...استفاده های فراوان میشود. به عنوان استفاده در مصارف خانگی میتوان به الکتروموتورهای استفاده شده در کولرهای آبی اشاره کرد.
هر ماشین تبدیل کننده انرژی الکتریکی به مکانیکی الکتروموتور نامیده میشود که در دو نوع دوار و خطی ساخته میشوند. اغلب الکتروموتورها دوار هستند. الکتروموتورها در برندها و کشورهای مختلف از جمله ایران ساخته میشوند که در صنعت استفاده های فراوانی دارند.
الکتروموتور ضد انفجار که با نام های دیگر الکتروموتور ضدجرقه، الکتروموتور محیط های خطرناک(Hazardous Area) و ... شناخته میشود که برای محیط خطرناک که قابلیت اشتعال دارند طراحی میشوند. این نوع از الکتروموتورها باید از بروز جرقه که تکمیل کننده مثلث آتش است جلوگیری کنند.
این الکتروموتورها در صنایع مختلف مثل پتروشیمی، داروسازی، رنگ سازی، شیمیایی، نظامی و هسته ای و... برای کارهای متفاوت مثل انتقال گاز و سوخت ها استفاده میشوند. طراحی این نوع الکتروموتورها به دو دسته پوسته باز و پوسته محصور تقسیم میشود که سطح حفاظتی طراحی پوسته محصور بالاتر و برای صنایع خطر آفرین مناسب تر است.