شرکت ایران تولید با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه ساخت پمپ دنده ای و پمپ روغن داغ با استفاده از دانش فنی، تجهیزات سخت افزاری و ماشین آلات مدرن و تلاش مهندسین و متخصصین خود در خدمت صنعت کشور می باشد. پمپ های دنده ای ایران تولید از نوع دنده خارجی بوده که خانواده پمپ های جابجایی مثبت می باشد که در صنایع مختلف جهت روغن کاری موتور، سوخت، نفت، گازوئیل، ملاس، خمیر و سایر مواد خود روانکار استفاده می شود. همچنین از پمپ های دنده ای برای روغن کاری و خنک کن ماشین های مختلف مانند ماشین ابزار، موتورهای احتراقی با فشار پایین مناسب می باشد.

لیست قیمت پمپ دنده‌ای ایران تولید

ردیفشرحقیمت به تومان
۱قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-4 قطر 1-¼ اینچتماس بگیرید
۲قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-5 قطر 1-½ اینچتماس بگیرید
۳قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-6 قطر 2 اینچتماس بگیرید
۴قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-7 قطر 2-½ اینچتماس بگیرید
۵قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-8 قطر 3 اینچتماس بگیرید
۶قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-9 قطر 4 اینچتماس بگیرید
۷قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-10 قطر 4 اینچتماس بگیرید
۸قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-4 قطر 1-¼ اینچ۶,۰۰۰,۰۰۰
۹قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-5 قطر 1-½ اینچ۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۰قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-6 قطر 2 اینچ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-7 قطر 2-½ اینچ۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-8 قطر 3 اینچ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۳قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-9 قطر 4 اینچ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-20 قطر 8 اینچتماس بگیرید
۱۵قیمت پمپ دنده ای ایران تولید GF-4 قطر 1-¼ اینچ۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶پمپ دنده ای ایران تولید GF-5 قطر 1-½ اینچ۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۷پمپ دنده ای ایران تولید GF-6 قطر 2 اینچ۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۸پمپ دنده ای ایران تولید GF-7 قطر 2-½ اینچ۸,۰۸۰,۰۰۰
۱۹پمپ دنده ای ایران تولید GF-8 قطر 3 اینچ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۲۰پمپ دنده ای ایران تولید GF-9 قطر 4 اینچ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۱پمپ دنده ای ایران تولید GF-10 قطر 4 اینچ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲پمپ دنده ای ایران تولید GF-15 قطر 6 اینچ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۳پمپ دنده ای ایران تولید VG-1 قطر ¼ اینچتماس بگیرید
۲۴پمپ دنده ای ایران تولید VG-2 قطر ½ اینچ۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۵پمپ دنده ای ایران تولید VG-3 قطر 1 اینچ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۶پمپ دنده ای ایران تولید VG-4 قطر 1-¼ اینچ۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۷پمپ دنده ای ایران تولید VG-5 قطر 1-½ اینچ۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۸پمپ دنده ای ایران تولید VG-6 قطر 2 اینچ۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۹ایران تولید VG6-2 قطر2 اینچ۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ایران تولید BHF-3 قطر 1 اینچ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ایران تولید BHF-4 قطر 1-¼ اینچ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۲ایران تولید BHF-5 قطر 1-½ اینچ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۳ایران تولید BHF-6 قطر 2 اینچ۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۴ایران تولید SHF-3 قطر 1 اینچ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ایران تولید SHF-4 قطر 1-¼ اینچ18,200,000
۳۶ایران تولید SHF-5 قطر 1-½ اینچ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۷ایران تولید SHF-6 قطر 2 اینچ۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۸HF-3قطر 1 اینچ۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۹HF-4 قطر 1-¼ اینچ۲,۴۵۰,۰۰۰
۴۰HF-5 قطر 1-½ اینچ3,000,000
۴۱HF-6 قطر 2 اینچ3,500,000
۴۲HF-3(P) قطر 1 اینچ2,400,000
۴۳HF-4(P) قطر 1-¼ اینچ2,500,000
۴۴HF-5(P) قطر 1-½ اینچ۳,۴۰۰,۰۰۰
۴۵HF-6(P) قطر 2 اینچ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۶VGF-8 قطر 3 اینچ سوپاپ دارتماس بگیرید
۴۷VGF-9 سوپاپ دار 4 اینچتماس بگیرید
۴۸VGF-10 سوپاپ دار 4 اینچتماس بگیرید
۴۹VGF-25 سوپاپ دار 10 اینچتماس بگیرید