شرکت ایران تولید با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه ساخت پمپ دنده ای و پمپ روغن داغ با استفاده از دانش فنی، تجهیزات سخت افزاری و ماشین آلات مدرن و تلاش مهندسین و متخصصین خود در خدمت صنعت کشور می باشد. پمپ های دنده ای ایران تولید از نوع دنده خارجی بوده که خانواده پمپ های جابجایی مثبت می باشد که در صنایع مختلف جهت روغن کاری موتور، سوخت، نفت، گازوئیل، ملاس، خمیر و سایر مواد خود روانکار استفاده می شود. همچنین از پمپ های دنده ای برای روغن کاری و خنک کن ماشین های مختلف مانند ماشین ابزار، موتورهای احتراقی با فشار پایین مناسب می باشد.

لیست قیمت پمپ دنده‌ای ایران تولید

ردیفشرحقیمت به تومان
1قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-4 قطر 1-¼ اینچتماس بگیرید
2قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-5 قطر 1-½ اینچتماس بگیرید
3قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-6 قطر 2 اینچتماس بگیرید
4قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-7 قطر 2-½ اینچتماس بگیرید
5قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-8 قطر 3 اینچتماس بگیرید
6قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-9 قطر 4 اینچتماس بگیرید
7قیمت پمپ دنده ای ایران تولید WGF-10 قطر 4 اینچتماس بگیرید
8قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-4 قطر 1-¼ اینچ7,500,000
9قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-5 قطر 1-½ اینچ7,600,000
10قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-6 قطر 2 اینچ10,600,000
11قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-7 قطر 2-½ اینچ11,300,000
12قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-8 قطر 3 اینچ14,900,000
13قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-9 قطر 4 اینچ15,700,000
14قیمت پمپ دنده ای ایران تولید VGF-20 قطر 8 اینچتماس بگیرید
15قیمت پمپ دنده ای ایران تولید GF-4 قطر 1-¼ اینچ5,800,000
16پمپ دنده ای ایران تولید GF-5 قطر 1-½ اینچ6,500,000
17پمپ دنده ای ایران تولید GF-6 قطر 2 اینچ10,000,000
18پمپ دنده ای ایران تولید GF-7 قطر 2-½ اینچ11,000,000
19پمپ دنده ای ایران تولید GF-8 قطر 3 اینچ14,700,000
20پمپ دنده ای ایران تولید GF-9 قطر 4 اینچ15,400,000
21پمپ دنده ای ایران تولید GF-10 قطر 4 اینچ31,000,000
22پمپ دنده ای ایران تولید GF-15 قطر 6 اینچ70,000,000
23پمپ دنده ای ایران تولید VG-1 قطر ¼ اینچتماس بگیرید
24پمپ دنده ای ایران تولید VG-2 قطر ½ اینچ3,900,000
25پمپ دنده ای ایران تولید VG-3 قطر 1 اینچ4,500,000
26پمپ دنده ای ایران تولید VG-4 قطر 1-¼ اینچ4,700,000
27پمپ دنده ای ایران تولید VG-5 قطر 1-½ اینچ5,600,000
28پمپ دنده ای ایران تولید VG-6 قطر 2 اینچ7,400,000
29ایران تولید VG6-2 قطر2 اینچ10,600,000
30ایران تولید BHF-3 قطر 1 اینچ22,400,000
31ایران تولید BHF-4 قطر 1-¼ اینچ24,700,000
32ایران تولید BHF-5 قطر 1-½ اینچ25,800,000
33ایران تولید BHF-6 قطر 2 اینچ31,400,000
34ایران تولید SHF-3 قطر 1 اینچ22,400,000
35ایران تولید SHF-4 قطر 1-¼ اینچ24,700,000
36ایران تولید SHF-5 قطر 1-½ اینچ25,800,000
37ایران تولید SHF-6 قطر 2 اینچ31,400,000
38HF-3قطر 1 اینچ28,000,000
39HF-4 قطر 1-¼ اینچ3,000,000
40HF-5 قطر 1-½ اینچ4,000,000
41HF-6 قطر 2 اینچ4,700,000
42HF-3(P) قطر 1 اینچ2,900,000
43HF-4(P) قطر 1-¼ اینچ3,100,000
44HF-5(P) قطر 1-½ اینچ4,150,000
45HF-6(P) قطر 2 اینچ4,850,000
46VGF-8 قطر 3 اینچ سوپاپ دارتماس بگیرید
47VGF-9 سوپاپ دار 4 اینچتماس بگیرید
48VGF-10 سوپاپ دار 4 اینچتماس بگیرید
49VGF-25 سوپاپ دار 10 اینچتماس بگیرید